עסקאות נדל"ן מיום 30.05.2018 – פרק הזמן לקבלת האישורים לטאבו קוצר משמעותית

רשות המסים סוגרת את הפערים של הטכנולוגיה מחד, ועושה צעד גדול (ומבורך) נוסף לטובת ציבור הנישומים מאידך. לאחר תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין (שתחולתו...

השתלמות בלשכת יועצי המס – 17.05.18

אנו שמחים לעדכנכם כי ירון אלי, עו"ד (יועץ מס), עתיד להרצות במסגרת השתלמות של לשכת יועצי המס (מחוז הנגב) ביום ה – 17.05.2018.

עקב ההצלחה – יום עיון נוסף בנושא "משולש הזה" – 22.05.18, מלון קרלטון ת"א

עקב ההצלחה – יום עיון נוסף בנושא "משולש הזהב" של חברת חשבים. מתי ואיפה: 22.05.2018, 09:00 – 15:45, מלון קרלטון, ת"א. יום העיון משלב...

סוף לעיוות המס ביחס לישראלים העובדים בחו"ל?

ועדת הכספים של הכנסת אישרה אתמול (10.04.18) שינוי מהותי ביחס לכללי מס הכנסה שחלים על עובדים ישראלים היוצאים לעבוד בחו"ל (Relocation) מטעם מעסיקים ישראלים.

Happy and Kosher Passover

With the coming of the spring our office wishes you and your family much prosperity, renewal, growth and fulfillment May you have a happy...

שימוש במזומן OUT

ביום 18.03.2018, חוקקה הכנסת את החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח – 2018. החוק מהווה נדבך נוסף במסגרת מלחמתה של המדינה בהון השחור בכלל ובהלבנת...

דירות להשכרה כ"עסק" – אימתי?

רשות המסים מפרסמת (ללשכות המקצועיות ולעיון הציבור) טיוטת חוזר המבהיר את עמדתה בשאלה אימתי השכרת דירות מגורים הופכת לכדי עסק בידי המשכיר. טיוטת החוזר...

המדד עולה = מס הרכישה יורד – הוראת ביצוע 1/2018

לידיעת רוכשי הדירות – לאור עליית המדד, עודכנו מדרגות מס הרכישה והופחתו סכומי המס. בהתאם לפרסום רשות המסים מהיום, להלן מדרגות מס הרכישה לרוכשי...

יום עיון נוסף בנושא "ניכוי מס במקור" – 25.01.18, מלון קרלטון ת"א

סמנכ"לי כספים, חשבים וציבור המנכים השונים – עקב ההצלחה – יום עיון הייעודי נוסף בנושא "ניכוי מס במקור" של חברת 'חשבים'. יום העיון ייערך במלון...

מעסיקים – עובדים: פורסם שיעור הריבית על הלוואות לשנת 2018

כזכור, בהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה, "הלוואה זולה" שהעניק מעביד לעובד חייבת במס בידי העובד. "הלוואה זולה" מוגדרת כהלוואה ששיעור הריבית שלה...