שימוש במזומן OUT

ביום 18.03.2018, חוקקה הכנסת את החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח – 2018. החוק מהווה נדבך נוסף במסגרת מלחמתה של המדינה בהון השחור בכלל ובהלבנת...

דירות להשכרה כ"עסק" – אימתי?

רשות המסים מפרסמת (ללשכות המקצועיות ולעיון הציבור) טיוטת חוזר המבהיר את עמדתה בשאלה אימתי השכרת דירות מגורים הופכת לכדי עסק בידי המשכיר. טיוטת החוזר...

המדד עולה = מס הרכישה יורד – הוראת ביצוע 1/2018

לידיעת רוכשי הדירות – לאור עליית המדד, עודכנו מדרגות מס הרכישה והופחתו סכומי המס. בהתאם לפרסום רשות המסים מהיום, להלן מדרגות מס הרכישה לרוכשי...

עקב ההצלחה – יום עיון נוסף בנושא "ניכוי מס במקור" – 25.01.18, מלון קרלטון ת"א

סמנכ"לי כספים, חשבים וציבור המנכים השונים – עקב ההצלחה – יום עיון הייעודי נוסף בנושא "ניכוי מס במקור" של חברת 'חשבים'. יום העיון ייערך במלון...

מעסיקים – עובדים: פורסם שיעור הריבית על הלוואות לשנת 2018

כזכור, בהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה, "הלוואה זולה" שהעניק מעביד לעובד חייבת במס בידי העובד. "הלוואה זולה" מוגדרת כהלוואה ששיעור הריבית שלה...

יום עיון בנושא "פנסיה, עבודה ומיסים" – 18.01.18, מלון קרלטון ת"א

סמנכ"לי כספים, חשבים, אנשי משאבי אנוש ומעסיקים שונים – הינכם מוזמנים ליום עיון ייעודי של חברת 'חשבים' המשלב שלושה נושאים מהותיים בהעסקת עובדים –...

רשות המסים מפרסמת את העמדות החייבות בדיווח לשנת 2017

רשות המסים מפרסמת היום את רשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת 2017. כזכור, רשימת העמדות החייבות בדיווח נועדו להתמודד עם תכנוני מס אגרסיביים – לגישתה...

נוהל גילוי מרצון – Is Back

בשנים האחרונות, רשות המסים החלה לבצע פעולות אקטיביות באיתור, איסוף מודיעין ומעצרם של ישראלים שבבעלותם חשבונות בנקים זרים אשר לא דווחו, וזאת בהתבסס על...

כנס תום שנת המס 2017 של חברת חשבים

משרדנו שמח לקחת חלק בכנס "תום שנת המס 2017" של חברת חשבים. הכנס עסק בכלל הנושאים הרלוונטיים להיערכות נכונה לסוף שנת המס תוך מתן...

תמורה מותנת בעסקות M&A – טיוטת חוזר

בהמשך למדיניות רשות המסים ביחס לנושא, מפרסמת היום הרשות טיוטת חוזר מקצועי בנושא "תמורה מותנת" ביחס לעסקאות M&A, המהווה המשך ישיר לעמדתה המקלה לפיה...