עקב ההצלחה – יום עיון נוסף בנושא "ניכוי מס במקור" – 25.01.18, מלון קרלטון ת"א

סמנכ"לי כספים, חשבים וציבור המנכים השונים – עקב ההצלחה – יום עיון הייעודי נוסף בנושא "ניכוי מס במקור" של חברת 'חשבים'. יום העיון ייערך במלון...

מעסיקים – עובדים: פורסם שיעור הריבית על הלוואות לשנת 2018

כזכור, בהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה, "הלוואה זולה" שהעניק מעביד לעובד חייבת במס בידי העובד. "הלוואה זולה" מוגדרת כהלוואה ששיעור הריבית שלה...

יום עיון בנושא "פנסיה, עבודה ומיסים" – 18.01.18, מלון קרלטון ת"א

סמנכ"לי כספים, חשבים, אנשי משאבי אנוש ומעסיקים שונים – הינכם מוזמנים ליום עיון ייעודי של חברת 'חשבים' המשלב שלושה נושאים מהותיים בהעסקת עובדים –...

רשות המסים מפרסמת את העמדות החייבות בדיווח לשנת 2017

רשות המסים מפרסמת היום את רשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת 2017. כזכור, רשימת העמדות החייבות בדיווח נועדו להתמודד עם תכנוני מס אגרסיביים – לגישתה...

נוהל גילוי מרצון – Is Back

בשנים האחרונות, רשות המסים החלה לבצע פעולות אקטיביות באיתור, איסוף מודיעין ומעצרם של ישראלים שבבעלותם חשבונות בנקים זרים אשר לא דווחו, וזאת בהתבסס על...

כנס תום שנת המס 2017 של חברת חשבים

משרדנו שמח לקחת חלק בכנס "תום שנת המס 2017" של חברת חשבים. הכנס עסק בכלל הנושאים הרלוונטיים להיערכות נכונה לסוף שנת המס תוך מתן...

תמורה מותנת בעסקות M&A – טיוטת חוזר

בהמשך למדיניות רשות המסים ביחס לנושא, מפרסמת היום הרשות טיוטת חוזר מקצועי בנושא "תמורה מותנת" ביחס לעסקאות M&A, המהווה המשך ישיר לעמדתה המקלה לפיה...

ניתוק תושבות (Relocation) לצורכי מס – החלטת מיסוי חדשה וחשובה

בימים האחרונים, פרסמה רשות המסים החלטת מיסוי מעניינת ביחס לקביעת מועד ניתוק התושבות של תושבי ישראל שעשו Relocation לחו"ל. בהתאם לעובדות שצויינו בהחלטה, חברה...

SAVE THE DATE – 28.11.2017

כנס המסים השנתי של חברת "חשבים" – היערכות סוף שנת המס 2017 – יוצא לדרך. הכנס יתקיים במלון קרלטון בת"א ביום ה 28.11.2017 בין...

זיכוי במס בעד "נטול יכולת" – הקלה פרוצדוראלית

כזכור, הוצאות החזקת "נטול יכולת" במוסד עשוייה להעניק זיכויי במס או לקבלת נקודות זיכוי. התנאים לקבלת הזיכויי קבועים בסעיפים 44 – 45 לפקודת מס...