בג"צ ביטל את חוק מיסוי דירה שלישית!

בג"צ ביטל אמש (06.08.17) את חוק מיסוי דירה שלישית. בפס"ד מנומק בן 127 עמודים, פורס בג"צ את נימוקיו ביחס לבטלות החוק תוך שהוא מחזיר אותו לכנסת להליך חקיקה מחודש. שר האוצר כחלון כבר הצהיר בעבר כי אם החוק יבוטל, הוא לא יפעל להעבירו בכנסת בשנית. 

לעניות דעתנו – החלטה של בג"צ אינה בריאה ומהווה קו ישיר לחוסר היציבות הפיסקאלית ששוררת במשק כבר תקופה ארוכה. יצויין בנקודה זו כי השאלה שמא החוק מוצדק/מוסרי או לאו אינה רלבנטית לעניין זה. מוטב היה אילו בג"צ (שוב – בפן של היציבות הפיסקאלית במשק) היה מסתפק ב"אזהרה חקיקתית" / מורה על מקצה שיפורים בתקנות / דחייה של יישומו וכו'. נזכיר כי יש לא מעט שהסתמכו ומכרו דירה בהסתמך על החוק, שכזכור, בתוקף עוד מחודש ינואר 2017.
נראה כי ע"מ להשתיק את אותם משקיעים – לא מן הנמנע שיגיעו עימם להסדר אישי במסגרתו ישאירו בידיהם את המענק (כולו או חלקו)..
לעיון בהחלטת בג"צ – יש להקיש על הלינק.