גנבו לכם את הזהות? יישומן חדש של רשות המסים יסייע לכם

תופעת החשבוניות הפיקטיביות הינה נפוצה ותיקים פליליים נפתחים בנושא בתדירות גבוהה. כחלק מהמאבק בנושא, השיקה רשות המיסים יישומון שבו ניתן לקבל מידע ביחס לגניבת זהויות ע"י צדדים שלישיים.

איך היישומון עובד? נישום פלוני יכול להזין במערכת רשימה סגורה של לקוחותיו אשר לה בלבד – יוצגו הפרטים ביחס לאישור ניכוי המס במקור שלו.

כפועל יוצא – משלם ("לקוח" בענייננו) שאינו יופיע ברשימה שהוזנה כאמור, ייאלץ לנכות מס במקור בשיעור המרבי מאותו גורם שגנב את זהותו של הנישום האמור.

לעיון בהנחיה של רשות המסים – יש להקיש על הלינק

לכניסה ליישומון – יש להקיש על הלינק