ישראל -> אוסטרליה – אמנת מס חדשה

ישראל ואוסטרליה חתמו בסוף חודש מרץ 2019 על אמנת מס ("אמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת אוסטרליה בדבר מניעת מסי כפל ביחס למסים על הכנסה ומניעת התחמקות והשתמטות ממס" – "האמנה"). 

האמנה מהווה נדבך נוסף לקשר העסקי בין המדינות מחד, ולהסכמי שיתוף הפעולה המרכזיים שקיימים מזה שנים רבות מאידך. האמנה כפופה לאשרור בכל אחת מהמדינות, ע"מ שתיכנס לתוקף באופן רשמי.

האמנה מבוססת, בעיקרה, על אמנת המודל של ה – OECD.

ככלל, להלן עיקר ההוראות שבאמנה:

  • עסקאות נדל"ן – זכות מיסוי ראשונית למדינת המקור.
  • רווחי עסקים – עיקרון "מוסד הקבע".
  • דיבידנד – שיעורי המס ינועו בין 5% – 15%.
  • ריבית שיעורי המס ינועו בין 5% – 10%.
  • תמלוגים – 5%.
  • רווח הון – חיוב במדינת המושב בלבד (למעט החריגים הרגילים בעניין חברות נדל"ן, מטלטלין ב"מוסד קבע", נכסים שקשורים לתעבורה בינ"ל וכו').

לעיון באמנה – יש להקיש על הלינק