על מס הכנסה לחשב מסלול מחדש למונח "התא המשפחתי" – מאמר דעה מעיתון גלובס מיום 16.07.17

מאמר דעה של עוה"ד ירון אלי מעיתון גלובס (מיום 16.07.17) ביחס לבקשה לתובענה ייצוגית כנגד רשות המסים שנדחתה אך לאחרונה בנושא הצמדת נקודות זיכוי לאם בלבד.