"מס ריבוי דירות" – רשות המסים דוחה את מועד הדיווח ליום 01.09.2017

רשות המסים מפרסמת ברשומות כי היא דוחה (שוב) את מועד הדיווח ביחס ל"חוק מיסוי ריבוי דירות" (המכונה גם: "חוק מיסוי דירה שלישית").

מועד הדיווח העדכני שנקבע הינו: 01.09.2017.

כזכור, הדחיות החוזרות ונשנות באות על רקע ההמתנה להחלטת בג"צ ביחס לתוקפו של החוק ולעתירות שהוגשו נגדו.

לצפייה בפרסום ההודעה ברשומות – יש להקיש על הלינק.

אנו חוזרים על המלצתנו להיערך בהתאם ליישום החוק.