מתנת פרידה למדינה של נשיאת העליון היוצאת – ביטול ההלכה לפיה ניתן לקזז הפסדים לאחור

נשיאת ביהמ"ש העליון שצפוייה לפרוש בקרוב, הגב' מרים נאור, קובעת בפס"ד תקדימי, במסגרת דיון נוסף בהרכב מורחב, כי לא ניתן לקזז לאחור הפסדים לצורכי מס, ובכך הופכת למעשה את ההלכה הקודמת של העליון שניתנה רק לפני שנתיים ע"י אותו בית משפט ובאותו מקרה. לדעתה של הנשיאה הצטרפו כבוד השופטים הנדל, מלצר, סולברג (שהפך את החלטתו הראשונית מלפני כשנתיים), ג'ובראן וחיות. בדעת מיעוט היה כבוד השופט רובינשטיין (נשאר למעשה בדעתו המקורית).

כזכור, סעיף 28 לפקודת מס הכנסה מסדיר את המנגנון של קיזוז הפסדים בעודו קובע כי הפסד עסקי שוטף, ככלל, ניתן לנכות מכל מקור, ואילו הפסד עסקי משנה קודמת – יקוזז בשנים העוקבות רק כנגד הכנסה עסקית ו/או רווח הון בעסק (ככלל, רווח הון שנובע ממכירת נכס שפעל ב'עסק').

לפני כשנתיים, ניתן כאמור פס"ד תקדימי שבו אישרו, ברוב דעות, השופטים רובינשטיין וסולברג את העמדה לפיה, במקרים מסויימים, ניתן לקזז הפסדים לאחור בקובעם כי הוראות הקיזוז אינן מהוות הסדר שלילי. הירשזון ודמארי, כזכור, ביקשו לנכות מהכנסתם בשנה X, את סכומי הכספים שהורשעו בגניבתם (סכומים שחוייבו במס הכנסה), ושאותם נאלצו להחזיר. ביהמ"ש העליון בזמנו, אישר לנכות 50% מהסכומים שהחזירו. להשלמת התמונה נציין כי פס"ד בזמנו יצר רעידת אדמה בעולם המס ופתח פתח לבקשות רבות מצד נישומים לתיקוני דוחות.

הנשיאה נאור מבטלת היום (12.09.17) למעשה את ההלכה (הזמנית) שנקבעה, תוך שהיא מקבלת את עמדת המדינה לפיה פס"ד הקודם אינו מתיישב עם פרשנותו, תכליתו, ההיסטוריה החקיקתית וכוונת המחוקק ביחס להוראות הפקודה העוסקות בקיזוז הפסדים. הנשיאה נאור מוסיפה כי מערכת הכללים בנושא קיזוז הפסדים, הגם שאינה מושלמת וחפה מביקורת, מהווה מערכת שלמה וסגורה. לכל אלה לגישתה, יש להוסיף את היציבות התקציבית הנדרשת, יעילות ובעיקר וודאות בדיני המס.

בפן המוסרי והערכי, מציינת הנשיאה נאור (בסעיף 46 לפסק הדין), כי המחשבה לפיה גניבה מסווגת כ"הכנסה עסקית" אינה נוחה לה וכלשונה:

"קשה להלום הכרה ב"עסק" של גניבות, במשלח יד של "מועל" או אף במעילה או בגניבה חד פעמית כ"עסקה" בעלת אופי מסחרי."

לסיום נציין כי כבוד השופט סולברג שינה את עמדתו מלפני שנתיים והצטרף לדעתה של הנשיאה.

בשל חשיבות פס"ד – מצ"ב לינק עם פס"ד (מתוך האתר של ביהמ"ש העליון).