עקב ההצלחה – יום עיון נוסף בנושא "ניכוי מס במקור" של חברת חשבים – 30.05.19, מלון קרלטון ת"א

סמנכ"לי כספים, חשבים וציבור המנכים השונים – עקב ההצלחה – יום עיון ייעודי נוסף בנושא "ניכוי מס במקור" של חברת 'חשבים'.

יום העיון ייערך במלון קרלטון בתל אביב, ביום ה – 30.05.2019, בין השעות 09:00 – 15:30.

הרצאתו של ירון אלי, עו"ד (יועץ מס) תהיה בנושא "הוצאות עודפות".

רצ"ב טופס הרשמה ובו פרטים נוספים ביחס ליום העיון.