תשלומים לתושב חוץ – "מסלול ירוק"

הרינו מתכבדים לעדכנכם כי רשות המסים מעדכנת היום (27.09.2017) בדבר (מעין) "מסלול ירוק" להעברות כספים לחו"ל. במסגרת העדכון*, מפרטת רשות המסים רשימה של תשלומים אשר לא יהיו כפופים לקבלת אישור פרטני מרשות המסים בדבר פטור מניכוי מס במקור, אלא יוכלו להיות מגובים בתצהיר של מבקש ההעברה, לצד שמירת התצהיר בידי הגורם המשלם (אותו תאגיד בנקאי). בין התנאים המצויינים: מדובר על השקעה בחו"ל (בין אם במניות, נדל"ן או נכסים מוחשיים אחרים, ובין אם במתן הלוואה) במדינת אמנה (מדינה עימה יש למדינת ישראל הסכם למניעת כפל מס).

יש לציין כי המהלך של רשות המסים מבורך והוא נועד, בעיקרו, להקל על ההליך הבירוקרטי מחד, ועל יעילות ומהירות בביצוע השקעות בחו"ל – מאידך.

לעיון במכתב שפורסם ע"י רשות המסים ובנוסח הטופס – יש להקיש על הלינק.

*במסגרת מכתב ללשכת עורכי הדין. בימים הקרובים צפוי פרסום לכלל הציבור.