דירות להשכרה כ"עסק" – אימתי?

רשות המסים מפרסמת (ללשכות המקצועיות ולעיון הציבור) טיוטת חוזר המבהיר את עמדתה בשאלה אימתי השכרת דירות מגורים הופכת לכדי עסק בידי המשכיר. טיוטת החוזר היא בהמשך לרוח הגבית שקיבלה הרשות מביהמ"ש העליון לאחר פס"ד בירן ולשם (ע"א 8236/16, ע"א 7204/15 – הדיונים אוחדו) שבו קיבל ביהמ"ש העליון את ערעורה של רשות המסים בקובעו כי השכרה של מעל 10 דירות דינה כ"עסק" [כפועל יוצא – המיסוי יהיה מס שולי (עד 47%) ולא "מס מחזור" של 10%]. המשך לקרוא

המדד עולה = מס הרכישה יורד – הוראת ביצוע 1/2018

לידיעת רוכשי הדירות – לאור עליית המדד, עודכנו מדרגות מס הרכישה והופחתו סכומי המס. בהתאם לפרסום רשות המסים מהיום, להלן מדרגות מס הרכישה לרוכשי "דירת מגורים יחידה" החל מיום 16.01.18:

0 עד 1,664,520 ש"ח – 0%;

1,664,521 עד 1,974,335 ש"ח – 3.5%;

1,974,336 עד 5,093,535 ש"ח– 5%;

5,093,536 עד 16,978,450 ש"ח – 8%;

מעל 16,978,451 ש"ח– 10%;

המשך לקרוא

עקב ההצלחה – יום עיון נוסף בנושא "ניכוי מס במקור" – 25.01.18, מלון קרלטון ת"א

סמנכ"לי כספים, חשבים וציבור המנכים השונים – עקב ההצלחה – יום עיון הייעודי נוסף בנושא "ניכוי מס במקור" של חברת 'חשבים'.

יום העיון ייערך במלון קרלטון בתל אביב, ביום ה – 25.01.2018, בין השעות 09:00 – 15:30.

הרצאתו של ירון אלי, עו"ד (יועץ מס) בנושא "הוצאות עודפות" – תנעל את יום העיון. המשך לקרוא

מעסיקים – עובדים: פורסם שיעור הריבית על הלוואות לשנת 2018

כזכור, בהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה, "הלוואה זולה" שהעניק מעביד לעובד חייבת במס בידי העובד. "הלוואה זולה" מוגדרת כהלוואה ששיעור הריבית שלה נמוך משיעור שנתי של 3.48% (ביחס להלוואת שאינן צמודות למדד) ואשר סכומה עולה על סכום של כ 7,700 ש"ח. המשך לקרוא

יום עיון בנושא "פנסיה, עבודה ומיסים" – 18.01.18, מלון קרלטון ת"א

סמנכ"לי כספים, חשבים, אנשי משאבי אנוש ומעסיקים שונים – הינכם מוזמנים ליום עיון ייעודי של חברת 'חשבים' המשלב שלושה נושאים מהותיים בהעסקת עובדים – "פנסיה, עבודה ומיסים". המשך לקרוא

רשות המסים מפרסמת את העמדות החייבות בדיווח לשנת 2017

רשות המסים מפרסמת היום את רשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת 2017. כזכור, רשימת העמדות החייבות בדיווח נועדו להתמודד עם תכנוני מס אגרסיביים – לגישתה של רשות המסים. באמצעות חובת הדיווח, מקבלת רשות המסים זרקור ישיר על פוזיציה/עמדה שלקח נישום בסוגיה X, וכפועל יוצא – מאפשרת לרשות לבחון אותה ובמידת הצורך – להוציא שומת מס. המשך לקרוא

נוהל גילוי מרצון – Is Back

בשנים האחרונות, רשות המסים החלה לבצע פעולות אקטיביות באיתור, איסוף מודיעין ומעצרם של ישראלים שבבעלותם חשבונות בנקים זרים אשר לא דווחו, וזאת בהתבסס על מידע שזרם אליה מרשויות ובנקים זרים (דוגמת בנק UBS ו – HSBC בשוויץ). המשך לקרוא

כנס תום שנת המס 2017 של חברת חשבים

משרדנו שמח לקחת חלק בכנס "תום שנת המס 2017" של חברת חשבים.

הכנס עסק בכלל הנושאים הרלוונטיים להיערכות נכונה לסוף שנת המס תוך מתן דגש להשלכות הרפורמה שנערכה במשק המס במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2017-2018 כגון: חלוקת דיבידנדים; חברות ארנק; יתרות חובה בעלי שליטה; תיקון חוק המיזוגים והפיצולים – שינויי מבנה; עידוד בניינים להשכרה; מיסוי פרישה; מיסוי קרנות הפנסיה; סוגי חייבים בהגשת דוחות; שינויים בחוק הביטוח הלאומי ועוד. המשך לקרוא

תמורה מותנת בעסקות M&A – טיוטת חוזר

בהמשך למדיניות רשות המסים ביחס לנושא, מפרסמת היום הרשות טיוטת חוזר מקצועי בנושא "תמורה מותנת" ביחס לעסקאות M&A, המהווה המשך ישיר לעמדתה המקלה לפיה התמורה המותנית והעתידית – תמוסה עם קבלתה בפועל, חרף הוראות פרק ה' לפקודת מס הכנסה העוסקות ברווחי הון.  המשך לקרוא

ניתוק תושבות (Relocation) לצורכי מס – החלטת מיסוי חדשה וחשובה

בימים האחרונים, פרסמה רשות המסים החלטת מיסוי מעניינת ביחס לקביעת מועד ניתוק התושבות של תושבי ישראל שעשו Relocation לחו"ל. בהתאם לעובדות שצויינו בהחלטה, חברה ישראלית נוהגת לשלוח עובדים לחברות קשורות בחו"ל, ובעיקר – למדינות שלהן יש הסכם אמנה עם ישראל. השליחות לחו"ל הינה לתקופה מוגדרת מראש של 3 שנים לפחות (הגם שבחלק מהמקרים השהות בחו"ל, דה פקטו, היתה קצרה יותר בנסיבות מיוחדות). המשך לקרוא