סוף לעיוות המס ביחס לישראלים העובדים בחו"ל?

ועדת הכספים של הכנסת אישרה אתמול (10.04.18) שינוי מהותי ביחס לכללי מס הכנסה שחלים על עובדים ישראלים היוצאים לעבוד בחו"ל (Relocation) מטעם מעסיקים ישראלים. המשך לקרוא

שימוש במזומן OUT

ביום 18.03.2018, חוקקה הכנסת את החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח – 2018. החוק מהווה נדבך נוסף במסגרת מלחמתה של המדינה בהון השחור בכלל ובהלבנת ההון בפרט. במסגרת החוק, נקבעו הוראות מגבילות ביחס לשימוש שניתן לעשות במזומנים בהקשר של רכישת נדל"ן, מטלטלין ונכסים אחרים (לרבות בלתי מוחשיים), תשלום שכר עבודה, מתנות, קבלת שירותים ועוד. המשך לקרוא

דירות להשכרה כ"עסק" – אימתי?

רשות המסים מפרסמת (ללשכות המקצועיות ולעיון הציבור) טיוטת חוזר המבהיר את עמדתה בשאלה אימתי השכרת דירות מגורים הופכת לכדי עסק בידי המשכיר. טיוטת החוזר היא בהמשך לרוח הגבית שקיבלה הרשות מביהמ"ש העליון לאחר פס"ד בירן ולשם (ע"א 8236/16, ע"א 7204/15 – הדיונים אוחדו) שבו קיבל ביהמ"ש העליון את ערעורה של רשות המסים בקובעו כי השכרה של מעל 10 דירות דינה כ"עסק" [כפועל יוצא – המיסוי יהיה מס שולי (עד 47%) ולא "מס מחזור" של 10%]. המשך לקרוא

המדד עולה = מס הרכישה יורד – הוראת ביצוע 1/2018

לידיעת רוכשי הדירות – לאור עליית המדד, עודכנו מדרגות מס הרכישה והופחתו סכומי המס. בהתאם לפרסום רשות המסים מהיום, להלן מדרגות מס הרכישה לרוכשי "דירת מגורים יחידה" החל מיום 16.01.18:

0 עד 1,664,520 ש"ח – 0%;

1,664,521 עד 1,974,335 ש"ח – 3.5%;

1,974,336 עד 5,093,535 ש"ח– 5%;

5,093,536 עד 16,978,450 ש"ח – 8%;

מעל 16,978,451 ש"ח– 10%;

המשך לקרוא

מעסיקים – עובדים: פורסם שיעור הריבית על הלוואות לשנת 2018

כזכור, בהתאם להוראות סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה, "הלוואה זולה" שהעניק מעביד לעובד חייבת במס בידי העובד. "הלוואה זולה" מוגדרת כהלוואה ששיעור הריבית שלה נמוך משיעור שנתי של 3.48% (ביחס להלוואת שאינן צמודות למדד) ואשר סכומה עולה על סכום של כ 7,700 ש"ח. המשך לקרוא

יום עיון בנושא "פנסיה, עבודה ומיסים" – 18.01.18, מלון קרלטון ת"א

סמנכ"לי כספים, חשבים, אנשי משאבי אנוש ומעסיקים שונים – הינכם מוזמנים ליום עיון ייעודי של חברת 'חשבים' המשלב שלושה נושאים מהותיים בהעסקת עובדים – "פנסיה, עבודה ומיסים". המשך לקרוא

רשות המסים מפרסמת את העמדות החייבות בדיווח לשנת 2017

רשות המסים מפרסמת היום את רשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת 2017. כזכור, רשימת העמדות החייבות בדיווח נועדו להתמודד עם תכנוני מס אגרסיביים – לגישתה של רשות המסים. באמצעות חובת הדיווח, מקבלת רשות המסים זרקור ישיר על פוזיציה/עמדה שלקח נישום בסוגיה X, וכפועל יוצא – מאפשרת לרשות לבחון אותה ובמידת הצורך – להוציא שומת מס. המשך לקרוא

נוהל גילוי מרצון – Is Back

בשנים האחרונות, רשות המסים החלה לבצע פעולות אקטיביות באיתור, איסוף מודיעין ומעצרם של ישראלים שבבעלותם חשבונות בנקים זרים אשר לא דווחו, וזאת בהתבסס על מידע שזרם אליה מרשויות ובנקים זרים (דוגמת בנק UBS ו – HSBC בשוויץ). המשך לקרוא