SAVE THE DATE – 28.11.2017

כנס המסים השנתי של חברת "חשבים" – היערכות סוף שנת המס 2017 – יוצא לדרך. הכנס יתקיים במלון קרלטון בת"א ביום ה 28.11.2017 בין השעות 08:30 – 13:30. עו"ד ויועץ המס ירון אלי ירצה במושב השלישי של הכנס שיעסוק בתחום מיסוי עובדים ומעסיקים. הכנס יעסוק במגוון תחומים תוך שימת דגש לחוק ההסדרים לשנים 2017 – 2018, ולהוראות החדשות בנושא "חברות ארנק", התיקון לחוק המיזוגים והפיצולים בנושאי שינוי מבנה, חוק עידוד השקעות הון ועוד. הכנס מיועד למנכ"לים, סמנכ"לי כספים, רואי חשבון, יועצי מס, אנשי כספים ועוד.

לפרטים נוספים על הכנס השנתי – יש להקיש על הלינק

להרשמה לכנס המסים – יש להקיש על הלינק

 

זיכוי במס בעד "נטול יכולת" – הקלה פרוצדוראלית

כזכור, הוצאות החזקת "נטול יכולת" במוסד עשוייה להעניק זיכויי במס או לקבלת נקודות זיכוי. התנאים לקבלת הזיכויי קבועים בסעיפים 44 – 45 לפקודת מס הכנסה וכן בתקנות מס הכנסה שהותקנו ביחס לנושא – תקנות מס הכנסה (זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד), התשנ"ו – 1996. המשך לקרוא

תשלומים לתושב חוץ – "מסלול ירוק"

הרינו מתכבדים לעדכנכם כי רשות המסים מעדכנת היום (27.09.2017) בדבר (מעין) "מסלול ירוק" להעברות כספים לחו"ל. במסגרת העדכון*, מפרטת רשות המסים רשימה של תשלומים אשר לא יהיו כפופים לקבלת אישור פרטני מרשות המסים בדבר פטור מניכוי מס במקור, אלא יוכלו להיות מגובים בתצהיר של מבקש ההעברה, לצד שמירת התצהיר בידי הגורם המשלם (אותו תאגיד בנקאי). בין התנאים המצויינים: מדובר על השקעה בחו"ל (בין אם במניות, נדל"ן או נכסים מוחשיים אחרים, ובין אם במתן הלוואה) במדינת אמנה (מדינה עימה יש למדינת ישראל הסכם למניעת כפל מס).

יש לציין כי המהלך של רשות המסים מבורך והוא נועד, בעיקרו, להקל על ההליך הבירוקרטי מחד, ועל יעילות ומהירות בביצוע השקעות בחו"ל – מאידך.

לעיון במכתב שפורסם ע"י רשות המסים ובנוסח הטופס – יש להקיש על הלינק.

*במסגרת מכתב ללשכת עורכי הדין. בימים הקרובים צפוי פרסום לכלל הציבור.

מתנת פרידה למדינה של נשיאת העליון היוצאת – ביטול ההלכה לפיה ניתן לקזז הפסדים לאחור

נשיאת ביהמ"ש העליון שצפוייה לפרוש בקרוב, הגב' מרים נאור, קובעת בפס"ד תקדימי, במסגרת דיון נוסף בהרכב מורחב, כי לא ניתן לקזז לאחור הפסדים לצורכי מס, ובכך הופכת למעשה את ההלכה הקודמת של העליון שניתנה רק לפני שנתיים ע"י אותו בית משפט ובאותו מקרה. לדעתה של הנשיאה הצטרפו כבוד השופטים הנדל, מלצר, סולברג (שהפך את החלטתו הראשונית מלפני כשנתיים), ג'ובראן וחיות. בדעת מיעוט היה כבוד השופט רובינשטיין (נשאר למעשה בדעתו המקורית). המשך לקרוא

זה הזמן לחלק דיבידנד – הנחה במס בשיעור של 8% – שעון החול הולך ואוזל

כזכור, במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2017 – 2018 שנכנס לתוקפו בינואר השנה, שולבה, בין היתר, הוראה משמעותית שעוסקת ב"חברות מעטים" שמטרתה היא אחת – 'להשקיף' (מבחינה מיסויית) את החברה ולמסות את בעל המניות בגין הרווחים הצבורים הגם שלא חולק דיבידנד.  המשך לקרוא

בג"צ ביטל את חוק מיסוי דירה שלישית!

בג"צ ביטל אמש (06.08.17) את חוק מיסוי דירה שלישית. בפס"ד מנומק בן 127 עמודים, פורס בג"צ את נימוקיו ביחס לבטלות החוק תוך שהוא מחזיר אותו לכנסת להליך חקיקה מחודש. שר האוצר כחלון כבר הצהיר בעבר כי אם החוק יבוטל, הוא לא יפעל להעבירו בכנסת בשנית.  המשך לקרוא

"מס ריבוי דירות" – רשות המסים דוחה את מועד הדיווח ליום 01.09.2017

רשות המסים מפרסמת ברשומות כי היא דוחה (שוב) את מועד הדיווח ביחס ל"חוק מיסוי ריבוי דירות" (המכונה גם: "חוק מיסוי דירה שלישית").

מועד הדיווח העדכני שנקבע הינו: 01.09.2017. המשך לקרוא

פיצויים בגין אובדן כושר עבודה ניתנים לפריסה גם מעבר ל 6 שנים!

לאחרונה, פסק ביהמ"ש המחוזי בת"א בעניין פלוני אלמוני* (ע"מ 59612-02-15) כי פיצויים בגין אובדן כושר עבודה, שנועדו לפצות על אובדן הכנסה עתידי של שנים רבות, ניתנים לפריסה לתקופה הזהה לפרק הזמן שאותו פיצויי נועד למלא (עשוי להיות לעיתים עשרות שנים – בפס"ד דובר על 20 שנה!), ולא עד 6 שנות מס בלבד כפי שגרסה רשות המסים בהתבסס על הוראות סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה. המשך לקרוא

על מס הכנסה לחשב מסלול מחדש למונח "התא המשפחתי" – מאמר דעה מעיתון גלובס מיום 16.07.17

מאמר דעה של עוה"ד ירון אלי מעיתון גלובס (מיום 16.07.17) ביחס לבקשה לתובענה ייצוגית כנגד רשות המסים שנדחתה אך לאחרונה בנושא הצמדת נקודות זיכוי לאם בלבד.

יום עיון בנושא "הוראות ניהול ספרים" – 18.09.17, מלון קרלטון ת"א

סמנכ"לי כספים, רואי חשבון, יועצי מס, חשבים ובעלי עסקים שונים – הינכם מוזמנים ליום עיון ייעודי בנושא "הוראות ניהול ספרים" של חברת 'חשבים'.

יום העיון ייערך במלון קרלטון בתל אביב, ביום ה – 18.09.2017, בין השעות 09:00 – 15:00. המשך לקרוא