הטבות מס ליישובים – עדכון רטרואקטיבי מחודש ינואר 2018

הטבות מס ליישובים – עדכון רטרואקטיבי מחודש ינואר 2018

סעיף 11 לפקודת מס הכנסה, מעניק, בין היתר, זיכוי ממס לתושבים המתגוררים ברשימת יישובים שנקבעו ברשימה סגורה. המשך לקרוא

עקב ההצלחה – יום עיון נוסף בנושא "ניכוי מס במקור" – 16.09.18, מלון קרלטון ת"א

סמנכ"לי כספים, חשבים וציבור המנכים השונים – עקב ההצלחה – יום עיון ייעודי נוסף בנושא "ניכוי מס במקור" של חברת 'חשבים'.

יום העיון ייערך במלון קרלטון בתל אביב, ביום ה – 16.09.2018, בין השעות 09:00 – 15:30. המשך לקרוא

עסקאות נדל"ן מיום 30.05.2018 – פרק הזמן לקבלת האישורים לטאבו קוצר משמעותית

רשות המסים סוגרת את הפערים של הטכנולוגיה מחד, ועושה צעד גדול (ומבורך) נוסף לטובת ציבור הנישומים מאידך.

לאחר תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין (שתחולתו הינה ביחס לעסקות מיום 30.05.18 ואילך), יש לציבור הנישומים כיום שלוש חלופות מהירות (חלף פרק זמן תיאורטי של 8 חודשים) לקבלת אישורי המיסים לטאבו, והכל כמפורט להלן: המשך לקרוא

סוף לעיוות המס ביחס לישראלים העובדים בחו"ל?

ועדת הכספים של הכנסת אישרה אתמול (10.04.18) שינוי מהותי ביחס לכללי מס הכנסה שחלים על עובדים ישראלים היוצאים לעבוד בחו"ל (Relocation) מטעם מעסיקים ישראלים. המשך לקרוא

שימוש במזומן OUT

ביום 18.03.2018, חוקקה הכנסת את החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח – 2018. החוק מהווה נדבך נוסף במסגרת מלחמתה של המדינה בהון השחור בכלל ובהלבנת ההון בפרט. במסגרת החוק, נקבעו הוראות מגבילות ביחס לשימוש שניתן לעשות במזומנים בהקשר של רכישת נדל"ן, מטלטלין ונכסים אחרים (לרבות בלתי מוחשיים), תשלום שכר עבודה, מתנות, קבלת שירותים ועוד. המשך לקרוא

דירות להשכרה כ"עסק" – אימתי?

רשות המסים מפרסמת (ללשכות המקצועיות ולעיון הציבור) טיוטת חוזר המבהיר את עמדתה בשאלה אימתי השכרת דירות מגורים הופכת לכדי עסק בידי המשכיר. טיוטת החוזר היא בהמשך לרוח הגבית שקיבלה הרשות מביהמ"ש העליון לאחר פס"ד בירן ולשם (ע"א 8236/16, ע"א 7204/15 – הדיונים אוחדו) שבו קיבל ביהמ"ש העליון את ערעורה של רשות המסים בקובעו כי השכרה של מעל 10 דירות דינה כ"עסק" [כפועל יוצא – המיסוי יהיה מס שולי (עד 47%) ולא "מס מחזור" של 10%]. המשך לקרוא

המדד עולה = מס הרכישה יורד – הוראת ביצוע 1/2018

לידיעת רוכשי הדירות – לאור עליית המדד, עודכנו מדרגות מס הרכישה והופחתו סכומי המס. בהתאם לפרסום רשות המסים מהיום, להלן מדרגות מס הרכישה לרוכשי "דירת מגורים יחידה" החל מיום 16.01.18:

0 עד 1,664,520 ש"ח – 0%;

1,664,521 עד 1,974,335 ש"ח – 3.5%;

1,974,336 עד 5,093,535 ש"ח– 5%;

5,093,536 עד 16,978,450 ש"ח – 8%;

מעל 16,978,451 ש"ח– 10%;

המשך לקרוא