נוהל גילוי מרצון – Is Back

בשנים האחרונות, רשות המסים החלה לבצע פעולות אקטיביות באיתור, איסוף מודיעין ומעצרם של ישראלים שבבעלותם חשבונות בנקים זרים אשר לא דווחו, וזאת בהתבסס על מידע שזרם אליה מרשויות ובנקים זרים (דוגמת בנק UBS ו – HSBC בשוויץ). המשך לקרוא

כנס תום שנת המס 2017 של חברת חשבים

משרדנו שמח לקחת חלק בכנס "תום שנת המס 2017" של חברת חשבים.

הכנס עסק בכלל הנושאים הרלוונטיים להיערכות נכונה לסוף שנת המס תוך מתן דגש להשלכות הרפורמה שנערכה במשק המס במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2017-2018 כגון: חלוקת דיבידנדים; חברות ארנק; יתרות חובה בעלי שליטה; תיקון חוק המיזוגים והפיצולים – שינויי מבנה; עידוד בניינים להשכרה; מיסוי פרישה; מיסוי קרנות הפנסיה; סוגי חייבים בהגשת דוחות; שינויים בחוק הביטוח הלאומי ועוד. המשך לקרוא

תמורה מותנת בעסקות M&A – טיוטת חוזר

בהמשך למדיניות רשות המסים ביחס לנושא, מפרסמת היום הרשות טיוטת חוזר מקצועי בנושא "תמורה מותנת" ביחס לעסקאות M&A, המהווה המשך ישיר לעמדתה המקלה לפיה התמורה המותנית והעתידית – תמוסה עם קבלתה בפועל, חרף הוראות פרק ה' לפקודת מס הכנסה העוסקות ברווחי הון.  המשך לקרוא

ניתוק תושבות (Relocation) לצורכי מס – החלטת מיסוי חדשה וחשובה

בימים האחרונים, פרסמה רשות המסים החלטת מיסוי מעניינת ביחס לקביעת מועד ניתוק התושבות של תושבי ישראל שעשו Relocation לחו"ל. בהתאם לעובדות שצויינו בהחלטה, חברה ישראלית נוהגת לשלוח עובדים לחברות קשורות בחו"ל, ובעיקר – למדינות שלהן יש הסכם אמנה עם ישראל. השליחות לחו"ל הינה לתקופה מוגדרת מראש של 3 שנים לפחות (הגם שבחלק מהמקרים השהות בחו"ל, דה פקטו, היתה קצרה יותר בנסיבות מיוחדות). המשך לקרוא

SAVE THE DATE – 28.11.2017

כנס המסים השנתי של חברת "חשבים" – היערכות סוף שנת המס 2017 – יוצא לדרך. הכנס יתקיים במלון קרלטון בת"א ביום ה 28.11.2017 בין השעות 08:30 – 13:30. עו"ד ויועץ המס ירון אלי ירצה במושב השלישי של הכנס שיעסוק בתחום מיסוי עובדים ומעסיקים. הכנס יעסוק במגוון תחומים תוך שימת דגש לחוק ההסדרים לשנים 2017 – 2018, ולהוראות החדשות בנושא "חברות ארנק", התיקון לחוק המיזוגים והפיצולים בנושאי שינוי מבנה, חוק עידוד השקעות הון ועוד. הכנס מיועד למנכ"לים, סמנכ"לי כספים, רואי חשבון, יועצי מס, אנשי כספים ועוד.

לפרטים נוספים על הכנס השנתי – יש להקיש על הלינק

להרשמה לכנס המסים – יש להקיש על הלינק

 

זיכוי במס בעד "נטול יכולת" – הקלה פרוצדוראלית

כזכור, הוצאות החזקת "נטול יכולת" במוסד עשוייה להעניק זיכויי במס או לקבלת נקודות זיכוי. התנאים לקבלת הזיכויי קבועים בסעיפים 44 – 45 לפקודת מס הכנסה וכן בתקנות מס הכנסה שהותקנו ביחס לנושא – תקנות מס הכנסה (זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד), התשנ"ו – 1996. המשך לקרוא

תשלומים לתושב חוץ – "מסלול ירוק"

הרינו מתכבדים לעדכנכם כי רשות המסים מעדכנת היום (27.09.2017) בדבר (מעין) "מסלול ירוק" להעברות כספים לחו"ל. במסגרת העדכון*, מפרטת רשות המסים רשימה של תשלומים אשר לא יהיו כפופים לקבלת אישור פרטני מרשות המסים בדבר פטור מניכוי מס במקור, אלא יוכלו להיות מגובים בתצהיר של מבקש ההעברה, לצד שמירת התצהיר בידי הגורם המשלם (אותו תאגיד בנקאי). בין התנאים המצויינים: מדובר על השקעה בחו"ל (בין אם במניות, נדל"ן או נכסים מוחשיים אחרים, ובין אם במתן הלוואה) במדינת אמנה (מדינה עימה יש למדינת ישראל הסכם למניעת כפל מס).

יש לציין כי המהלך של רשות המסים מבורך והוא נועד, בעיקרו, להקל על ההליך הבירוקרטי מחד, ועל יעילות ומהירות בביצוע השקעות בחו"ל – מאידך.

לעיון במכתב שפורסם ע"י רשות המסים ובנוסח הטופס – יש להקיש על הלינק.

*במסגרת מכתב ללשכת עורכי הדין. בימים הקרובים צפוי פרסום לכלל הציבור.

מתנת פרידה למדינה של נשיאת העליון היוצאת – ביטול ההלכה לפיה ניתן לקזז הפסדים לאחור

נשיאת ביהמ"ש העליון שצפוייה לפרוש בקרוב, הגב' מרים נאור, קובעת בפס"ד תקדימי, במסגרת דיון נוסף בהרכב מורחב, כי לא ניתן לקזז לאחור הפסדים לצורכי מס, ובכך הופכת למעשה את ההלכה הקודמת של העליון שניתנה רק לפני שנתיים ע"י אותו בית משפט ובאותו מקרה. לדעתה של הנשיאה הצטרפו כבוד השופטים הנדל, מלצר, סולברג (שהפך את החלטתו הראשונית מלפני כשנתיים), ג'ובראן וחיות. בדעת מיעוט היה כבוד השופט רובינשטיין (נשאר למעשה בדעתו המקורית). המשך לקרוא

זה הזמן לחלק דיבידנד – הנחה במס בשיעור של 8% – שעון החול הולך ואוזל

כזכור, במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2017 – 2018 שנכנס לתוקפו בינואר השנה, שולבה, בין היתר, הוראה משמעותית שעוסקת ב"חברות מעטים" שמטרתה היא אחת – 'להשקיף' (מבחינה מיסויית) את החברה ולמסות את בעל המניות בגין הרווחים הצבורים הגם שלא חולק דיבידנד.  המשך לקרוא

בג"צ ביטל את חוק מיסוי דירה שלישית!

בג"צ ביטל אמש (06.08.17) את חוק מיסוי דירה שלישית. בפס"ד מנומק בן 127 עמודים, פורס בג"צ את נימוקיו ביחס לבטלות החוק תוך שהוא מחזיר אותו לכנסת להליך חקיקה מחודש. שר האוצר כחלון כבר הצהיר בעבר כי אם החוק יבוטל, הוא לא יפעל להעבירו בכנסת בשנית.  המשך לקרוא